فرش پاندای کونگ فوکار

فرش عروسکی

توضیحات

فرش  پاندای کونگ فوکار

500 شانه

1000 تراکم

فرش هیت ست شده درجه یک

صادراتی

محصول کارخانه جات کاشان

زمان ثبت سفارش سایز مورد نظر را قید نمایید.